Kompetencje miękkie

Kompetencje miękkie mają związek z cechami psychofizycznymi człowieka oraz jego umiejętnościami społecznymi i interpersonalnymi. Umiejętność uczenia wiąże się zatem z takimi umiejętnościami jak: zarządzanie czasem i materiałami, wytrwałość i koncentracja, krytyczne myślenie, dążenie do celu, samodyscyplina, praca w grupie, motywacja, czy rozwiązywanie problemów. Wszystkie te umiejętności często wymieniane są przez pracodawców jako kluczowe cechy, których oczekują od swoich pracowników.

Potwierdza się to m.in. w artykule „Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania”, gdzie autorzy zaprezentowali oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji i kwalifikacji absolwentów szkół wyższych. Zgodnie z deklaracjami pracodawców czynnikiem decydującym przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu absolwenta są przede wszystkim jego kompetencje osobiste i interpersonalne (32 proc. wskazań). Do tej grupy zaliczono m.in.: odpowiedzialność, zaangażowanie, otwartość na uczenie się i stały rozwój, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność efektywnego komunikowania się i umiejętność pracy w zespole.


Narzędzia


Narzędzia i aplikacje do nauki w większości przypadków są już przez Ciebie wykorzystywane w innych aspektach życia. W Wirtualnym Przewodniku zaprezentowane zostały najpopularniejsze technologie, które choć na pierwszy rzut oka niekoniecznie kojarzą się z nauką to jednak proces uczenia się skutecznie wspomagają. Większość wskazanych narzędzi jest darmowa i łatwo dostępna, nie wymaga skomplikowanych instalacji czy przeczytania długich instrukcji obsługi. Z zaprezentowanego spektrum rozwiązań możesz wybrać sobie te, które Ci najbardziej odpowiadają i które pomogą Ci w realizacji Twoich celów. .